منوی دسته بندی

ارتباط با شما باعث افتخار ماست.

در بنگاه تبلیغاتی سگال روابط کاری بصورت رابطه ای برد‌-برد تعریف شده است بطوریکه شما به عنوان کارفرما از خدماتی بینظیر سود برده و ما با انجام دادن خدمات مذکور به نحو احسن منفعت میبریم.از اینکه ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنید، سپاسگزاریم.